Cu cel puțin trei luni până la expirarea mandatului judecătorului de instrucție în exercițiu, Consiliul Superior al Magistraturii va trebui să numească noul magistrat care va exercita aceste atribuții. Totodată, Consiliul va trebui să desemneze unui mai mai mulți judecători supleanți pentru această funcție. Noile prevederi se regăsește într-un  proiect transmis Guvernului de către Ministerul Justiției.

De asemenea, în cazul apariției vacanței funcției de judecător de instrucție, în termen de cel mult 30 de zile, Consiliul Superior al Magistraturii va numi un al magistrat pentru această funcție.

Consiliul Superior al Magistraturii va avea, însă, posibilitatea de a respinge toate candidaturile propuse de președintele instanței. Atât hotărârea de numire, cât și cea prin care magistrații sunt respinși va trebui motivată și va trebui să conțină considerentele luate în considerare.

Hotărârea prin care se resping toate candidaturile înaintate va putea fi adoptată în situația când CSM, după analiza candidaturilor și a motivării președintelui instanței, constată că niciunul dintre judecători nu întrunește, într-o măsură suficientă, exigențele necesare pentru exercitarea atribuțiilor de judecător de instrucție, în particular când:

  • candidaturile înaintate au obținut calificativul insuficient sau bine la ultimele evaluări ale performanțelor;
  • candidaturile înaintate activează în funcția de judecător pentru o perioadă mai mică de doi ani;
  • selectarea candidaturilor înaintate de președintele instanței nu a fost motivată în cuprinsul demersului.

Dacă niciuna dintre candidaturile considerate, de președintele instanței, eligibile pentru această funcție nu au fost numite judecător de instrucție de CSM, președintele instanței va putea înainta repetat aceleași persoane. Excepție sunt magistrați pentru care nu s-a prezentat motivarea în demersul inițial.

În demersul prin care se înaintează repetat candidatura respinsă, președintele instanței va trebui să menționeze expres și va motiva acest fapt. În situația în care în cadrul instanței mai sunt magistrați care nu au fost nominalizați la această funcție,  preedintele instanței va trebui să prezinte modivele din care aceste candidaturi nu se consideră oportune.