Mai multe Acorduri și Convenții semnate între Republica Moldova și alte state, care stabilesc evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale, urmează a fi modificate. În ședința din 3 noiembrie Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea mai multor protocoale de modificare a acestora, aprobând șase hotărâri în acest sens.

Printre acorduri se numără cel cu Republica Uzbekistan, semnat la 30 martie 1995, Republica Tadjikistan, la 5 noiembrie 2002, cu Republica Belarus, la 23 decembrie 1994 și cu Republica Kîrgîză, la 17 aprilie 2004. De asemenea, modificările aprobate se referă la Convenția semnată cu Turkmenistan, la 24 iulie 2013. Inițiativa de modificare aparține părții moldave. 

Totodată, a fost aprobată semnarea Protocolului de modificare a Convenției cu Marele Ducat de Luxemburg, întocmit la Chișinău la 11 iulie 2007. 

Scopul principal al proiectelor este implementarea recomandărilor Forumului Global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale (schimbul de informații la solicitare).

Prevederile Acordurilor urmăresc crearea unor sisteme fiscale care ar coordona acțiunile statelor contractante, îndreptate asupra evitării dublei impuneri, distribuirii drepturilor impunerii fiscale între ambele state, eliminarea discriminării fiscale sub orice formă, precum și asigurarea schimbului de informații. Acestea vin să asigure condiții favorabile de efectuare a activității economice externe și de consolidare a relațiilor bilaterale. 

Instituția responsabilă pentru negocierea și semnarea proiectelor de modificare a Acordurilor și Convenției respective este Ministerul Finanțelor.

Acordurile și Convențiile privind evitarea dublei impuneri semnate între Republica Moldova și alte state pot fi consultate aici.