Agenția Proprietăți Publice a anunțat o nouă rundă de privatizare a unor bunuri publice. Anunțul instituției a fost publicat în Monitorul Oficial. Potrivit acestuia, statul așteaptă cumpărători pentru:

  • Fabrica de sticlă din Chișinău. Cu un capital social de 403.577.340 lei, întreprinderea este scoasă la privatizare pentru un preț de două ori mai mic – 231.646.000 lei;
  • Hotelul “Zarea”. Hotelul, a cărui capital social este de 4.105.967 lei, ar putea fi vândut pentru prețul de 24.400.000 lei;
  • Sanatoriul ”Moldova” cu investiții străine de 100%. Acest sanatoriu este localizat în Ucraina, or. Truskaveț, str. Gorodișce. Capitalul social este de 30.670.290 UAH (21 milioane de lei), iar statul este gata să-l ofere spre privatizare pentru un preț de 25.518.000 lei;
  • ”Combinatul Republican de Instruire Auto”. Pentru acest bun, a cărui capital social constituie 3.093.700 lei, statul cere 20.484.400 lei;
  • ”Tipografia Academiei de Științe a Moldovei”. Pentru tipografie, autoritățile cer 9.370.000 lei, capitalul social fiind de 2.160.732 lei;
  • Centrul de Instruire “Inmacom -Didactic”. În acest concurs comercial, Centrul este scos la privatizare cu suma de 8.605.700 lei. Capitalul social al bunului constituie 386.562 lei.

Cele șase bunuri sunt scoase la privatizare prin intermediului ”concursului comercial”, iar participanților li se cere garanții de 200 de mii de lei.

Ofertele pentru cele șase bunuri pot fi depuse până la data de 18 iulie, ora 16.00, pe adresa: MD-2012, mun. Chișinău, Agenția Proprietăți Publice, bir. 343.

De asemenea, APP a anunțat despre scoaterea la privatizare prin ”licitație cu strigare” a altor 19 bunuri pubice, cu sume cuprinse între 15 mii și 9 milioanne de lei:

Alte șase bunuri publice sunt propuse spre vânzare prin ”licitație cu reducere”, iar sumele variază între 97 și 500 de mii de lei:

Pentru bunurile scoase la privatizare prin licitație cu strigare și lictație cu reducere, participanții pot depune cereri de participare până la 1 iulie, ora 16.00, pe adresa: MD-2012, mun. Chișinău, Agenția Proprietăți Publice, bir. 343.

Aceștia trebuie să achite un acont în mărime de 10% de la prețul inițial de vânzare al bunului. Totodată, persoanele juridice din Moldova, persoanele fizice și juridice străine, apatrizii achită taxa de participare de 1.500 lei, persoanele fizice din Moldova - 800 lei.

Totodată, APP a anunțat despre desfășurarea licitațiilor ”cu strigare” pe piața reglementată (Bursa de Valori), în perioada 15 - 19 iulie 2019 pentru următoarele bunuri: S.A.”Uzina de mașini de salubritate din Fălești, S.A. ”Institutul de cercetări științifice ”Rif-Acvaaparat”, S.A. ”Aqua-Prut”, S.A. ”Ceramica-T" și S.A. ”Hotelul Chișinău”.

Mai multe detalii despre modul de desfășurare a lictațiilor, documentele ce urmează a fi depuse și alte procceduri sunt disponibile în Monitorul Oficial din 14 iunie.