Unele servicii de furnizare a informaţiei din Registrul bunurilor imobile, comandate online și disponibile anterior doar pentru bunurile imobile amplasate în municipiul Chișinău, pot fi solicitate acum pentru toate bunurile imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Mai exact, pot fi solicitate următoarle categorii de informații:

  • Eliberarea planului cadastral la nivel de sector cadastru – ceea ce este reprezentarea informaţiei grafice despre toate terenurile înregistrate, cuprinse întru-un sector cadastral,
  • Eliberarea planului cadastral pentru un bun imobil: teren, încăpere izolată sau loc de parcare – ceea ce este reprezentarea grafică din baza de date a cadastrului  bunului imobil înregistrat.
  • Eliberarea extrasului din Registrul bunurilor imobile sau extrasul din capitolul - supliment al Registrului bunurilor imobile. În regim de urgență această opţiune este disponibilă pentru bunurile imobile, amplasate în municipii și orașe.

Actele comandate, în regim de urgenţă prin serviciul on-line şi achitate prin Mpay, până la ora 12:00 a zilei de achitare, pot fi ridicate în aceeaşi zi de la ora 15:00 până la ora 16:00 la sediul Serviciului cadastral teritorial, în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.

Detalii și informație suplimentară privind lista serviciilor cadastrale, care pot fi comandate online prin intermediul paginii oficiale a Agenției Servicii Publice poate fi accesată aici