Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a decis să aplice sancțiune sub formă de avertisment față de CA ”Garanție” SA pentru nerespectarea prescrierilor CNPF și a prevederilor cadrului legal. De asemenea, asigurătorul a fost atenționat cu aplicarea unor sancțiuni mai aspre și/sau a altor măsuri de remediere în cazul comiterii repetate a încălcărilor.

De asemenea, CNPF susuține că a luat atitudine față de rezultatele controlului tematic privind respectarea de către ”Moldasig” SA a cadrului normativ aferent calității activelor admise să reprezinte fondurile asiguraților și asigurătorului la situația din 31 martie 2021, precum și executarea Hotărârii CNPF nr. 2/6/2021 la situația din 31 mai 2021, respectiv, prescrierea și avertizarea entității în vederea conformării necondiționate cerințelor regulamentare și remedierii carențelor constatate.

O altă decizie vizează prescrierea CA ”Intact Asigurări Generale” SA să efectueze auditul anual extern obligatoriu și în scop de supraveghere pentru perioada de gestiune aferentă anului 2020 și, în acest sens, prezentarea, în termen de până la 10 septembrie, a setului de documente în vederea aprobării entității de audit și a membrilor echipei entității acesteia.

Totodată, CNPF a respins ca neîntemeiată, cererea prealabilă a CA ”Intact Asigurări Generale” SA privind anularea Hotărârii CNPF nr. 46/1 din 05.08.2021, cu emiterea actului administrativ privind aprobarea ÎM ”First Audit International” SA în vederea efectuării misiunii auditului situațiilor financiare și auditului în scop de supraveghere (adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea efectuării tranzacțiilor) pentru anul 2020 în cadrul companiei.

CNPF a mai decis conexarea procedurilor administrative inițiate în contextul respectării de către Compania ”Intact Asigurări Generale” SA a cadrului legal aferent efectuării auditului anual extern, inclusiv în scop de supraveghere, precum și respingerea demersului și cererilor reprezentantului companiei vizate, prin care se solicită suspendarea procedurilor administrative conexate.