Numărul judecătorilor supleanți în cadrul Completului specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ din cadrul Curții Supreme de Justiție (CSJ) a fost majorat de la 5 la 10.

Decizia a fost aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în baza demersului președintelui interimar al CSJ, Vladimir Timofti, în cadrul ședinței din 14 ianuarie.

Potrivit demersului, numărul judecătorilor din cadrul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al CSJ este redus, iar majorarea numărului de judecători supleanți în Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ este necesară în vederea asigurării examinării prompte și evitării eventualelor tergiversări la examinarea cauzelor de contencios administrativ.

CSM a considerat oportună admiterea demersului. Potrivit Consiliului, această majorare a numărului de judecători supleanți va asigura funcționarea mai eficientă a completului specializat în materie de contencios administrativ și examinarea mai operativă a cauzelor, fiind evitate situațiile în care este imposibilă soluționarea acțiunilor în contencios administrativ în cazurile de recuzare sau abținere a judecătorilor, aflării acestora în concediu de odihnă, precum și în alte situații imprevizibile care fac imposibilă examinarea cauzelor.

Potrivit art. 193 din Codul administrativ, în judecătorii acţiunile în contencios administrativ se soluţionează de un singur judecător. Curţile de apel, atît ca instanţă de fond, cît şi ca instanţă de apel sau recurs, soluţionează acţiunile în contencios administrativ în complete formate din 3 judecători, iar Curtea Supremă de Justiţie soluţionează recursurile împotriva încheierilor şi admisibilitatea cererilor de recurs în complete de 3 judecători, iar cererile de recurs – în complete de 5 judecători.