Numărul persoanelor care au beneficiat, anul trecut, de asistență juridică garantată de stat a scăzut considerabil. Potrivit datelor prezentate în Raportul de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat, pe parcursul anului trecut au fost înregistrate în total 60.230 de cazuri de beneficiere de asistență juridică garantată de stat, ceea ce constituie cu 5.092 cazuri mai puțin decât în anul precedent, fiind înregistrată o descreștere de circa 7,8 %.

Din numărul total de cazuri, 49.695 (82,5%) au constituit cazuri de acordare a asistenței juridice calificate și 10.535 (17,5%) au constituit cazuri de acordare a asistenței juridice primare.

Din punct de vedere al repartizării volumului de asistență acordate de Oficiile teritoriale, cea mai mare pondere, de circa 62%, a fost înregistrată la Oficiul teritorial Chișinău al CNAJGS.

Datele mai arată că asistența juridică de urgență a fost acordată pentru 3.509 persoane. Numărul de cazuri de acordare a asistenței juridice de urgență, în ultimii 3 ani, rămâne a fi unul constant. Acest serviciu este acordat indiferent de nivelul de venit al persoanei, în caz de reținere a acesteia în cadrul unei cauze penale sau contravenționale, inclusiv la examinarea mandatului de arest.

În celelalte cazuri și anume în 46.186, a fost acordată asistența juridică ordinară în cadrul dosarelor penale, contravenționale și civile, predominând în mare parte dosarele penale cu o cotă de circa 86% din numărul total. Cauzelor civile și contravenționale revenindu-le câte 8 și, respectiv, 6 la sută.

Pentru acordarea asistenței juridice calificate au fost implicaţi 466 avocaţi care acordă asistenţă juridică calificată garantată de stat, dintre care:

  • 13 avocaţi publici;
  • 35 avocaţi specializaţi în cauzele cu implicarea copiilor;
  • 13 avocați specializaţi în acordarea asistenţei juridice calificate solicitanţilor de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecţie umanitară, apatrizilor şi solicitanţilor de apatrid;
  • 9 avocaţi specializaţi în acordarea asistenței juridice calificate persoanelor cu dezabilități mintale;
  • 10 avocați specializați în acordarea asistenţei juridice calificate victimelor infracțiunilor.

Totodată, în anul 2018, 10.535 persoane au beneficiat de asistență juridică primară garantată de stat, ceea ce constituie cu 314 cazuri mai puțin, decât în anul 2017, fiind înregistrată o descreștere de circa 2,9%.

Asistența juridică primară a fost acordată prin intermediul a 44 de parajurişti şi 13 avocați publici. Astfel în 6.983 cazuri (66 %) asistența juridică primară a fost acordată de către para-jurişti şi în 3.552 cazuri (34%) de către avocații publici.

Bugetul sistemului asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2018 a constituit 30 milioane lei. Din volumul total al mijloacelor financiare alocate, circa 24,85 milioane au fost destinate pentru plata onorariilor avocaților care acordă asistență juridică calificată garantată de stat și 1,3 milioane lei pentru remunerarea parajuriștilor. În total, pentru remunerarea prestatorilor de servicii, în anul 2018 a fost alocată suma de 26,15 milioane lei, ceea ce constitui 87% din bugetul total.