Păstrarea arhivei registrelor deținătorilor de valori mobiliare pe termenul prevăzut de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare va costa 500 de lei, aceasta fiind o plată unică. Modificările la Preţurile maximale ale serviciilor prestate de către persoanele ce deţin autorizația de societate de registru au fost publicate în Monitorul Oficial de vineri.

Totodată, pentru predarea la păstrare de stat a documentelor pe purtători de hârtie au fost stabilite prețuri de până la 500 lei pentru primul dosar plus până la 100 lei pentru fiecare dosar adăugător ce conține un volum de până la 100 file. La acestea se mai adaugă costul serviciilor arhivistice prestate de către arhivele de stat, inclusiv de sistematizare și ordonare a documentelor, întocmire a inventarelor dosarelor. Aceste servicii se achită de către emitent sau succesorul său legal.

În prezent, norma legală spune că pentru arhivarea şi predarea la păstrarea de stat a documentelor pe purtători de hârtie trebuie să se achite până la 500 de lei.

De asemenea, au fost majorate prețurile pentru transferul registrului deţinătorilor de valori mobiliare altei societăți de registru. Și anume:

  • pentru listra grevărilor valorilor mobiliare – de până la 50 de lei. Până acum pentru lista blocărilor valorilor mobiliare se achita până la 35 de lei;
  • pentru un extras operațional privind operațiunile înregistrate din data formării registrului – de până la 50 de lei plus 10 lei pentru fiecare pagină adăugătoare. În prezent, pentru acest serviciul se achita până la 10 lei pentru o pagină;
  • pentru eliberarea unei copii pe suport magnetic a informației referitoare la înscrierile din sistemul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare ale emitentului – de până la 200 de lei, adică mai mult cu 50 de lei decât valoarea aplicată până acum;
  • plata pentru pregătirea și sistematizarea documentelor, cu întocmirea actului de primire-predare a acestora va costa până la 500 lei pentru primul dosar, plus până la 100 lei pentru fiecare dosar adăugător ce conține un volum de până la 100 de file. În prezent, norma legală nu face diferențiere între primul dosar și celelalte solicitări.

O altă modificare vizează prețul maxim pentru perfectarea şi prezentarea extrasului operaţional privind operaţiunile înregistrate în registrul deţinătorilor de valori mobiliare sau a listei deţinătorilor a 5% şi mai mult din numărul total de valori mobiliare ale unui emitent. Dacă până acum acest serviciu costa până la 10 lei pentru pagină, de acum încolo prețul va fi de până la 50 lei plus 10 lei pentru fiecare pagină adăugătoare.

Amintim că, documentul stabilește majorarea și a preţurilor maxime pentru ale servicii prestate de către persoanele ce deţin autorizația de societate de registru.