Mai multe mărci comerciale ar putea expira în 2019, dacă titularii acestora nu vor solicita reînoirea lor. Este vorba despre o listă de 219 mărci.

În listă se regăsesc mărci cunoscute ca Hotelul Codru, Eximbank, Gura Căinarului, Tutun-CTC, Trattoria della Nonna, Karizma și altele.

Potrivit informațiilor Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, marca Hotel Codru, reînoită în 2010, expiră în data 22 ianuarie. Este puțin probabil ca titularii să solicite reînoirea mărcii, în contextul în care complexul de clădiri în care se regăsea hotelul a fost vândut în toamna anului 2016.

Marca Magenta Consulting, înregistrată în februarie 2010 de o companie de consulting, expiră în data 5 februarie. Și marca EXIMBANK GRUPPO VENETO BANCA expiră în februarie, fiind înregistrată în martie 2010.

Marca Gura Căinarului, înregistrată în ianuarie 2010 pentru comercializarea apei minerale şi gazoase, expiră în data de 19 martie.

Și rețeaua de restaurante TRATTORIA DELLA NONNA trebuie să depună cerere de reînnoire a mărcii, întrucât aceasta expiră în data de 8 aprilie. Marca a fost înregistrată în 2010 pentru servicii de alimentație publică.

În listă se regăsește și marca K KLASSIKA ASIGURĂRI, sub numele căreia își desfășoara activitatea o companie de asigurări. Aceasta expiră în 20 mai.

Și marca TUTUN-CTC, care a fost deja reînoită în 2010, urmează să expire în acest an, în luna mai. Marca a fost înregistrată pentru prima oară în mai 2002 de societatea pe acțiuni cu același nume.

Cerere de reînnoire trebuie să depună și interpreta Karizma. Marca cu același nume expiră în iunie curent.

Pentru a nu pierde marca, titularii trebuie să depună la AGEPI cereri de reînoire a mărcii. Legea privind protecția mărcilor prevede că înregistrarea mărcii poate fi reînnoită de către titular sau oricare altă persoană împuternicită în mod expres de către acesta, cu condiţia achitării taxei în cuantumul şi termenele stabilite (informații despre taxe găsiți aici). 

Reînnoirea poate fi solicitată în ultimele 6 luni de valabilitate a înregistrării mărcii, iar cererea de reînnoire a înregistrării se consideră depusă doar după achitarea taxei stabilite.

Înregistrarea poate fi reînnoită şi pe parcursul a 6 luni de la expirarea duratei de protecţie, sub rezerva achitării unei taxe suplimentare. 

Înregistrarea se reînnoieşte numai pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost solicitată reînnoirea.

Reînnoirea înregistrării va avea efect începînd cu ziua imediat următoare datei la care a expirat termenul premergător de 10 ani.

Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.