Mărimea marjei maxime pe care creditorii o vor putea aplica pe parcursul anului 2021 pentru creditele grantate de stat în baza Programului de stat ”Prima casă” a fost stabilită în mărime de până la trei la sută anual. Un proiect în acest sens a fost aprobat de Cabinetul de miniștri.

Noua marjă maximă va putea fi aplicată la contractele de credit încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În context, menționăm că, pe parcursul anului 2020, dar și pe parcursul anului 2019, marja maximă aplicată a fost de doi la sută. În primul an de implementare a proiectului, 2018, a fost aplicată, la fel, o marjă maximă de 3%.

In anul 2017, autoritățile au stabilit că pentru rata maximă a dobânzii efective a creditului oferit se va lua în calcul o marjă maximă de până la 3%, care va fi precizată anual de către Guvern. La calcularea dobânzii se mai ia în considerare:

  • rata de referință pentru Program, publicată de către Banca Națională a Moldovei (calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni);
  • comisionul de garantare de până la 0,5% anual din soldul garanției de stat stabilit de Ministerul Finanțelor. Comisionul de garantare este revizuit cel puțin o dată la doi ani de către Ministerul Finanțelor, în baza experiențelor de default la creditele Programului.

În prezent, rata maximă a dobânzii anuale la creditelor noi acordate, aplicată de bănci, este de 6,25%. Aceasta este formată din rata de referință pentru Program egală cu 4%, marja maximă de 2% și comisionul de garantare de până la 0,25% din soldul creditului.