Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a făcut publică lista furnizorilor de servicii de formare profesională contractați de ANOFM pentru anul 2021 și Lista meseriilor/profesiilor, programelor de formare profesională.

În urma procedurii de achiziție publică, instituția a încheiat și înregistrat contracte cu 11 furnizori de servicii de formare profesională privind formarea profesională a șomerilor, în scopul implementării măsurii de formare profesională a șomerilor prin cursuri (art.32 din Legea 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj).

Formarea profesională a șomerilor prin cursuri este o măsură activă de ocupare a forței de muncă, care se organizează pentru șomerii care nu pot fi încadrați în câmpul muncii din lipsa locurilor de muncă corespunzătoare, direcționați de către subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă, în baza contractului încheiat între ANOFM și furnizorul de formare profesională.

Beneficiarii măsurii de formare profesională prin cursuri beneficiază pe parcursul instruirii de: bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 15% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la cursurile de formare profesională (1216,12 lei); compensarea cheltuielilor de cazare, în proporţie de 20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent (1621,50 lei), pentru fiecare lună de închiriere; acoperirea cheltuielilor de transport, în cazul direcționării șomerului la cursuri de formare profesională în altă localitate decât cea în care își are domiciliul.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care au sau nu au o profesie/meserie sau ocupație, interesate să beneficieze de formare profesională prin cursuri urmează să se adreseze la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reședința sau la locul de trai pentru a fi înregistrate cu statut de șomer. Pentru înregistrare, persoanele vor prezenta buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil, actele de studii şi de calificare deținute, precum și alte acte la necesitate, prevăzute de Procedură.

Lista furnizorilor de formare profesională contractați de ANOFM pentru anul 2021, cu meseriile propuse pentru formarea profesională prin cursuri poate fi accesată: http://www.anofm.md/