Membrii-procurori din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) sunt împotriva excluderii Procurorului General din componența organului de autoadministrare al procurorilor, așa cum propune Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco.

Într-o declarație semnată de Angela Motuzoc, Inga Furtună și Constantin Șușu se spune că:

”Potrivit argumentelor aduse de către Ministrul Justiției această reglementare a fost necesară pentru a evita influența Procurorului General asupra membrilor-procurori în sensul numirii în funcțiile pe care le vor exercita după încheierea mandatului.

De asemenea, Ministrul Justiției și-a confirmat raționamentul prin aceea că ”acest lucru s-a văzut de-a lungul timpului în cam toate componențele CSP”, fapt care ar fi determinat ca membrii-procurori din CSP ”atunci când iau decizii, să nu fie independenți în exercitarea mandatelor lor”.

Prezentarea situației, așa cum a fost făcută de către Ministrul Justiției, conține lacune grave și induce în eroare opinia publică, motiv din care se impun concretizările de rigoare.

În primul rând, actuala componență a CSP este prima și, până la moment, unica (după adoptarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură) în care membrii-procurori au fost detașați din funcțiile lor pentru exercitarea acestei calități în organul de autoadministrare.

Respectiv, nu există o altă experiență ”de-a lungul timpului”, care să permită deducerea concluziilor pe acest subiect, de aceea asemenea afirmații sunt declarative și lipsite de substanță.

În al doilea rând, prevederile referitoare la condițiile detașării membrilor-procurori nu au fost schimbate, iar utilizarea explicației că prin excluderea Procurorului General din componența CSP va fi întărită independența membrilor-procurori reprezintă o speculație evidentă, folosită pentru a imprima o aparență de temeinicie modificărilor în discuție.

Recomandăm ca pentru analiza reală a acestui subiect să fie lecturate prevederile Regulamentului CSP, care în pct. 2.21 stabilește expres că: la expirarea termenului pentru care a fost detașat, procurorul își continuă activitatea în orice funcție de procuror vacantă, aleasă de el, cu excepția funcției de procuror-șef, care trebuie apreciate corespunzător.

În al treilea rând, suntem nedumeriți de retorica utilizată de către Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, care, prin invocarea expresiei că după ce se încheie mandatul membrilor CSP ei ajung la ”pixul Procurorului General”, a transmis un mesaj denaturant atât din punct de vedere stilistic, cât și din perspectiva funcției deținute.

Pentru a asigura informarea deplină a publicului despre subiectul privind componența CSP notăm că aceste concepte juridice au fost o preocupare constantă, discutată intens și monitorizată inclusiv de către partenerii de dezvoltare.

Astfel, potrivit recomandărilor forurilor de specialitate (GRECO, CCPE, experți CoE) s-a indicat despre necesitatea excluderii din CSP ca membri de drept a Ministrului Justiției, a Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii și Avocatului Poporului, dar nu a Procurorului General, nefiind clară desconsiderarea de către autorități a acestor opinii.

Îndemnul nostru este ca activitatea CSP să fie analizată în raport cu rolul său constituțional, dat fiind faptul că principiile statului de drept, la care a făcut referire inclusiv și Ministrul Justiției, domnul Sergiu Litvinenco, impun un dialog instituțional echilibrat și politicos între autorități, bazat pe lege, pentru a nu afecta substanța juridică a efortului gândit și realizat spre binele cetățenilor”.