Ministerul Apărării a anunțat că este în căutarea unui partener privat pentru construirea locuinţelor de serviciu şi a obiectivelor de menire social-culturală pe un teren din municipiul Bălți. Partenerul urmează a fi selectat prin aplicarea dialogului competitiv.

Companiile interesate de propunere pot depune oferte preliminare pe adresa juridică a Ministerului Apărării, în termen de 60 zile calendaristice, calculate din 21 iunie. Documentaţia standard de precalificare poate fi obţinută (solicitată) de la minister.

În documentația de precalificare sunt expuse și cerințele față de ofertanți și datele care urmează a fi incluse în ofertă. De acolo, companiile pot afla și despre iIndicatorii de performanță și criteriile de evaluare 

Taxa de participare la concurs constituie 300 de lei şi urmează a fi achitată în numerar sau prin transfer.

Ofertele preliminare vor fi deschise la sediul Ministerului Apărării, în ziua a treia lucrătoare de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Rezultatele procedurii de precalificare vor fi anunţate în termen de trei zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de către Comisia de selectare.

Durata parteneriatului public-privat urmează a fi stabilită la finalizarea concursului de selectare a partenerului privat.