Consiliul Concurenței a constatat încălcarea de către Ministerul Finanțelor a Legii concurenței la stabilirea criteriilor și cerințelor de calificare în Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii pază, aprobată de minister printr-un Ordin din 2017.

Mai exact, ministerul ar fi stabilit criterii prin care a limitat drepturile unor întreprinderi concurente de a participa la proceduri de achiziție public, privilegiind 6 întreprinderi dintr-un total de 104, ce îndeplineau criteriile. În consecință, întreprinderile de pază au fost tratate diferențiat și inegal pe parcursul anilor 2018-2019, perioadă în care au fost desfășurate 62 de proceduri de achiziții publice care au avut ca obiect achiziționarea serviciilor de pază, în valoare totală de 20 428 841,43 lei.

Între timp, Ordinul respectiv al Ministerului Finanțelor a fost abrogat, astfel constatarea încălcării prevederilor de concurență a fost constatată doar pe perioada valabilității actului normativ respectiv.

Totuși, autoritatea de concurență a recomandat ministerului să asigure în continuare respectarea prevederilor Legii concurenței, în procesul de elaborare a actelor normative care reglementează domeniul de achiziţii publice.