Ministerul Justiției a anulat un Ordin din 2017 cu privire la încetarea activității de administrator autorizat a președintelui Uniunii Avocaților, Emanoil Ploșniță. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Anularea ordinului a fost dispusă în temeiul unei Hotărâri a Judecătoriei Chișinău din martie 2018, menținută ulterior de Apel Chișinău și recent de Curtea Supremă de Justiție.

Magistrații au stabilit că activitatea de administrator autorizat a președintelui UAM a fost încetată illegal.

Autorizația de administrator autorizat, eliberată lui Emanoil Ploșnița în aprilie 2015, a fost retrasă de minister după ce s-ar fi constatat că a fost emisă fără a fi prezentate acte autentice cu privire la administrarea unei proceduri de insolvabilitate sau de dizolvare a unei persoane juridice în perioada anilor 2013-2014. Deși Emanoil Ploșniță ceruse suspendarea autorizației de administrator, în legătură cu alegerea sa în funcția de președinte al UAM, i s-a comunicat că această activitate i-a fost încetată.

Ulterior, președintele UAM s-a adresat în instanță solicitând anularea deciziilor prin care s-a dispus încetarea activității sale de administrator autorizat.

Instanțele de fond și apel au admis cererea acestuia și i-au dat dreptate, constatând că Raportul care a stat la baza emiterii Deciziei Comisiei de autorizare şi disciplină din 15 noiembrie 2017, prin care s-a propus Ministrului Justiţiei încetarea activității administratorului autorizat Emanoil Ploşniţa nu releva în conținutul său existența în acțiunile reclamantului a faptului prezentării unor acte neautentice.

Totodată, magistrații au stabilit că Ministerul Justiției nu a exercitat obligația de a cita reclamantul la ședința Comisiei de Autorizare şi Disciplină a Administratorilor Autorizați din 15 noiembrie 2017, la care s-a discutat subiectul retragerei autorizației, dar și că decizia Comisiei  privind rezultatele examinării abaterii disciplinare a fost emisă cu încălcarea procedurii.

Totodată, Ordinul de încetare a activității de administrator autorizat din 27 decembrie 2017 a fost semnat de Vladimir Cebotari, care la acea dată nu mai deţinea funcţia de Ministru al Justiției.

Astfel, magistrații instanțelor inferioare au stabilit că decizia Comisiei de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați din 15 noiembrie 2017 ”privind suspendarea activității de administrator autorizat” și ordinul Ministerului Justiției din 27 decembrie 2017 ”cu privire la încetarea activității de administrator autorizat” în privința lui Emanoil Ploșniță au fost emise contrar prevederilor legii şi cu încălcarea competenței, urmând a fi anulate.

Ministerul Justiției a depus inițial apel împotriva deciziei primei instanțe, iar ulterior recurs în privința instanței de apel, însă, potrivit CSJ, argumentele invocate în recursul declarat de minister se referă la dezacordul recurentului cu soluția pronunțată de către instanța de apel, însă nu relevă încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material, respectiv nu constituie temei de casare a deciziei recurate. CSJ a respins recursul printr-o încheiere irevocabilă.