Ministerul Justiției a aprobat Instrucţiunea cu privire la modul de evidenţă a obiectelor informaționale ale Registrului garanţiilor reale mobiliare, care stabileşte modalitatea de înregistrare, modificare, executare și radiere a gajului bunurilor mobile, leasingului financiar şi a altor drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile în Sistemului informațional automatizat ”Registrul garanțiilor reale mobiliare” (SIA RG), regulile de utilizare, asigurarea funcționării și securității informaționale a SIA RG.

Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și este în vigoare de astăzi.

SIA RG este o platformă unică de înregistrare, stocare şi verificare a oricăror drepturi de garanţie (gajul bunurilor mobile, leasingul financiar şi a altor drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile) a căror înregistrare este stabilită prin lege, doar în format electronic.

Potrivit Instruțiunii aprobate, toate procedurile urmează a fi efectuate doar prin intermediul acestei platforme, cu excluderea totală a fluxurilor funcţionale pe hârtie.

Pentru realizarea circulaţiei electronice a documentelor, participanţii la SIA RG pot executa următoarele acţiuni:

  • conectarea şi accesarea;
  • solicitarea informaţiei cu referinţă la dreptul de garanție deja existent;
  • înregistrarea dreptului de garanţie asupra bunurilor mobile;
  • modificarea dreptului de garanţie asupra bunurilor mobile;
  • radierea dreptului de garanţie asupra bunurilor mobile;
  • recepţionarea documentelor/informațiilor electronice;
  • obţinerea extrasului;
  • căutarea după debitor a bunului grevat cu drept de garanție.

Documentul electronic autentificat cu semnătură electronică avansată calificată a persoanei autorizate se consideră autentic, original şi produce efecte juridice.

Referitor la procedura de înregistrare, modificare, executare și radiere a gajului, Instrucțiunea stabilește că pentru înregistrarea gajului în SIA RG, registratorul recepționează avizul de înregistrare și introduce în SIA RG informația din avizul de înregistrare a gajului, imediat după primirea lui.

După completarea datelor în aviz, registratorul înregistrează avizul în SIA RG, iar gajul se consideră înregistrat doar după achitarea taxei de stat. După înregistrarea avizului, SIA RG generează o confirmare a înregistrării gajului, care conține datele din avizul de înregistrare, momentul înregistrării (data, ora și minutul) şi numărul unic de înregistrare.

La încetarea gajului, informaţia despre aceasta este scoasă de la evidență din SIA RG în baza avizului de radiere. Scoaterea din evidenţă nu reprezintă excluderea fizică din SIA RG a datelor despre gaj, ci doar schimbarea statutului acestuia.

Pentru stingerea gajului în SIA RG registratorul recepționează avizul de radiere similar procedurii stabilite pentru avizul de înregistrare a gajului.

Aceeași procedură se aplică și leasingului financiar sau altor drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile.

Registratorul poate elibera extrase din SIA RG la solicitarea scrisă a persoanei, în temeiul datelor de identificare ale debitorului gajist, precum şi în baza numărului unic de înregistrare și/sau codului de securitate al înregistrării gajului comunicate de debitorul gajist sau de creditorul gajist.