Regulamentul Colegiului disciplinar al notarilor, aprobat de Ministerul Justiției, este de astăzi în vigoare, fiind publicat în Monitorul Oficial.

Documentul stabilește modul de organizare a activității și atribuțiile Colegiului disciplinar al notarilor, procedura de selectare, drepturile și obligațiile membrilor Colegiului, precum și procedura de examinare a cauzelor disciplinare ale notarilor.

Colegiul, care este constituit pe lângă Ministerul Justiției, va fi responsabil de examinarea cauzelor privind abaterile notarilor de la obligațiilor profesionale și va decide în privința tragerii la răspundere a acestora și stabilirii sancțiunii.

Regulamentul stabilește că membrii Colegiului sunt aleși pentru un mandate de 4 ani și nu poate exercitat mai mult de două mandate consecutiv. Membrii sunt desemnați de Ministerul Justiției din rândul notarilor și selectați din rândul societății civile.

Conducerea Colegiului (președintele și viepreședintele) se alege prin votul secret al majorității membrilor, în cadrul primei ședințe. Dacă însă, aceștia nu pot și aleși pe parcursul a cel mult două ședințe, conducerea se numește prin ordinul Ministrului Justiției.

Colegiul își va desfășura activitatea în ședințe ordinare, convocate ori de câte ori va fi necesar la inițiativa ministrului Justiției, Comisiei de etică, Consiliului Camerei Notariale, președintelui Colegiului sau 1/3 din membrii Colegiului. Ședințele sunt publice, dar Colegiul poate dispune și ca aceastea să fie închise. Pronunțarea Hotărârii este însă publică.

Documentul aprobat prevede că dreptul de a sesiza Colegiul și de a solicita tragerea la răspundere disciplinară al notarilor îl au: ministrul Justiției, Comisia de etică și orice persoană interesată.

În urma examinării sesizărilor, Colegiul poate hotărî:

  • admiterea sesizării, constatarea abaterii disciplinare și stabilirea sancțiunii disciplinare;
  • respingerea sesizării, dacă nu s-a constatat nicio abatere disciplinară;
  • admiterea sesizării, constatarea abaterii disciplinare și încetarea procedurii disciplinare, în cazul în care a expirat termenul de tragere la răspundere disciplinară;
  • încetarea procedurii disciplinare în cazul decesului notarului;
  • încetarea procedurii disciplinare în cazul retragerii sesizării de către autor.

Prevederile Regulamentului se vor aplica și în cazul notarilor stagiari care vor comite abateri disciplinare.