Ministerul Justiției a decis să prelungească concursul pentru selectarea reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor. În urma concursului anunțat la sfârșitul lunii octombrie, urmau să fie selectați doi candidați la funcția de membru titular și patru candidați la funcția de membru supleant în Colegiul disciplinar al judecătorilor. Termenul-limită de depunere a dosarelor de concurs a fost 19 noiembrie.

În urma concursului au fost depuse șase dosare. Astfel, Comisia de selecție a reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor a decis prelungirea concursului în conformitate cu prevederile pct. 28 din Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.91/2016, în legătură cu faptul că numărul dosarelor depuse la concurs este egal cu numărul locurilor vacante.

Comisia de selecție a reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor a anunțat candidații care au depus dosarul la concurs că toate aplicațiile sunt valabile.

Noul termen limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 6 decembrie.