Ministerul Justiției spune că promovează, în calitate de autoritate publică centrală, ”desăvârșita politică a statului în domeniul justiției”. La fel, instituția se ocupă de ”realizarea creaţiei legislative”, dar și alte activități în domeniu. Declarația a fost inclusă în anunțul privind lansarea inițiativei ”Justiția este cu Tine”, care vine să prezinte profesioniștii din domeniul justiției.

Autoritatea menționează că ”asigurarea unei bune funcționalități a acestui mecanism imens poate fi realizată doar cu ajutorul profesioniștilor din cadrul Ministerului Justiției, care și-au dedicat întreaga viață domeniului justiției. Acești ”intelecți” (n.r. probabil că se are în vedere intelectuali) în materie de drept sunt cei mai bravi dintre toți, care pot respira doar cu Ea - Justiția, fiecare celulă din ei fiind nutrită de vocea Ei - a Justiției, fără de care nu pot trăi și exista”.

Prin urmare, conducerea Ministerului Justiției a decis reflectarea activității sale prin ”prisma tezaurului de profesioniști pe care îl deține, ilustrând viața acestora, cât și a celor mai notorii personalități din segmentul de drept - avocați, notari, executori, juriști, cei care contribuie zi de zi la dezvoltarea, consolidarea și creșterea performanțelor sectorului justiției”.

Autoritatea nu a prezentat mai multe detalii despre noua inițiativă, a spus doar că primul erou va fi prezentat în curând.  ”Prin această incursiune inedită, ne propunem să vă reliefăm cine stă în spatele acelei munci voluminoase și destul de complexe din cadrul Ministerului Justiției, demonstrând că din puțin, cu puține forțe, se pot crea lucruri frumoase și mărețe, care vin să reformeze domeniul justiției, întru asigurarea înfăptuirii calitative a actului de justiție, la cel mai înalt nivel, precum și creșterea încrederii cetățenilor în acesta”, a mai comunicat Ministerul.