Ministerul Justiţiei anunţă organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Î.S. ”Aeroportul Internațional Mărculești” în cauza pendinte în faţa instanţelor judecătoreşti din Federaţia Rusă la cererea de chemare în judecată a  AO ”Spark”  împotriva Î.S. ”Aeroportul Internațional Mărculești” cu privire la încasarea prejudiciului material.

Între AO ”Spark” (Federaţia Rusă) şi Î.S. ”Aeroportul Internațional Mărculești” au fost semnate un şir de contracte în anii 2011-2013 privind repararea elicopterelor de tip MI 8, în baza cărora Î.S. ”Aeroportul Internațional Mărculești” a acumulat restanţe de plată pentru lucrările executate.

Ulterior, AO ”Spark” a depus la Curtea de Arbitraj din Sankt Petersburg o cerere de chemare în judecată împotriva Î.S. ”Aeroportul Internațional Mărculești” cu privire la încasarea datoriei şi a penalităţilor de întârziere.

În august 2020, Curtea de Arbitraj din Sankt Petersburg a emis o hotărîre prin care a admis acţiunea şi a dispus încasarea sumei de 1.095.715 euro şi sumei de 48.380 dolari, dobândă de întârziere în sumă de 436.092 euro şi 7.740 dolari, dobândă pentru utilizarea unui împrumut comercial în suma de 358.430 euro și 6.362 dolari, precum şi cheltuieli de judecată în sumă de 200.000 ruble ruseşti.

Nefiind de acord cu hotărârea respectivă, în septembrie 2020 Î.S. ”Aeroportul Internațional Mărculești”a declarat apel în instanţa ierarhic superioară.

Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova în data de 6 decembrie. Participanţii la concurs sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.

Cerinţe faţă de candidat:

  • la concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în fața instanțelor de judecată din Federația Rusă;
  • în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;
  • are experienţă de reprezentare în faţa instanţelor de judecată din FederaţiaRusă;
  • a participat anterior în  calitate de reprezentant cel puțin odată, în ultimii cinci ani, într-un caz ce a avut drept obiect un litigiu cu elemente similare;
  • să prezinte o declarație pe propria răspundere aferent lipsei afilierii și conflictului de interes cu părţile implicate în litigiu;
  • cunoaşte limba de lucru a instanței judecătorești ce urmează să examineze litigiul.

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar câştigătoare va fi desemnată oferta care va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje dacă candidatul:

  • are experienţă în calitate de avocat de cel puţin cinci ani;
  • a reprezentat în litigii ce avut drept obiect răspunderea statului;
  • a participat în cauze în care a fost examinată problema imunității statului.

Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs este 6 decembrie.