Ministerul Justiției critică reglementările propuse de mai mulți deputați care obligă fondatorii de întreprinderi să demonstreze de unde provin banii. Potrivit autorității, unele norme sunt neconstituționale, iar altele trebuie modificate.

Opinia este oferită în avizul care urmează să fie examinat astăzi în ședință de Guvern. Astfel, Ministerul Justiției spune că autorii trebuie să argumenteze cum a fost selectată suma de 15 mii de lei, suma minimă pentru care fondatorii de întreprinderi trebuie să confirme de unde vin banii. De asemenea, autoritatea afirmă că este judicioasă utilizarea în lege a specificației ”actelor care demonstrează proveniența fondurilor”.

Totodată, în aviz se menționează că este greșit din punct de vedere conceptual de a interzice încheierea oricăror contracte cu persoane din anumite state, deoarece prin aceasta nu doar se limitează nejustificat drepturile persoanei, dar se prejudiciază inclusiv interesele naționale (de exemplu, se limitează posibilitatea de extindere a piețelor de export al producției naționale).

Mai mult decât atât, propunerea de modificare a Codului civil ridică probleme de constituționalitate, or un contract, prin esența sa, reprezintă acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice. Oricine își poate alege în mod liber contractantul, dacă legea nu prevede altfel.

O altă atenționare a Ministerului Justiției este la faptul că prin proiectul se propun modificări la unele prevederi legale care au fost abrogate: art. 9 din Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni (art. III pct.1 din proiect), art. 12, art. 16 şi art. 23 din Legea instituţiilor financiare nr. 550/1995 (art. V pct. 1-3 din proiect), Legea nr. 534/1995 cu privire la concesiuni (art. XI din proiect) sau modificate (art. 666 din Codul civil, art. IV din proiect).

Inițiativa legislativă poate fi accesată aici. Totodată, avizul complet al Guvernului la proiectul de lege este aici.