Banii pentru sigurarea reprezentării intereselor statului în acțiunea înaintată de către Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva Republicii Moldova, pendinte la Institutul de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din Stockholm, Regatul Suediei, vor fi alocați din fondul de rezervă al Guvernului.

O sumă de  169.940 de euro va fi alocată Agenţiei Proprietăţii Publice pentru plata onorariilor Biroului Asociat de Avocaţi ”Buruiana & Partners”, care a câștigat concursul de selectare a avocaților care vor reprezenta interesele Republicii Moldova în procedura de arbitraj.

Proiectul privind încheierea contractului și alocarea mijloacelor financiare a fost elaborat de Ministerul Justiției, dar nu a fost publicat pentru consultări publice.

Documentul a fost expertizat de Centrul Național Anticorupție, în raport fiind menționat că ministerul nu a respectat rigorile transparenței decizionale, deoarece pe pagina web nu se regăsesc date despre acesta. Totodată, nota informativă nu conține informații despre acțiunile entităților publice naționale care au determinat inițierea procesului în arbitrajul internațional și argumente care susțin cuantumul propus al onorariilor avocaților.

Experți CNA notează că proiectul nu conține factori de risc, dar pentru promovarea mai argumentată a proiectului se recomandă completarea notei informative și respectarea rigorilor transparenței decizionale.

Menționăm că, în data de 20 mai 2020 Komaksavia Airport Invest Ltd (entitate juridică din Republica Cipru) care deţine 95% din cota parte a SC ”Avia Invest” SRL, a înregistrat la Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei) o cerere în arbitraj împotriva Republicii Moldova pentru pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 2 (promovarea și protejarea investițiilor) și art. 4 (exproprierea) al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor.

Primul concurs de selectare a avocaților care vor reprezenta interesele Republicii Moldova în procedura de arbitraj a fost organizat încă în luna iunie. Atunci au fost depuse 18 oferte, iar sumele cerute erau între 175 mii și 3,6 milioane euro. Cea mai mică sumă a fost solicitată de câștigătorii celui de-al doilea concurs, BAA ”Buruiana & Partners”. Avocații au cerut un onorariu total de 175.000 euro plus costuri şi cheltuieli aferente 10.000 euro. Totuși, Ministerul Justiției a anulat acel concurs și a organizat unul repetat, selectând drept câștigători BAA ”Buruiana & Partners”.