În Republica Moldova a fost instituit un Consiliu național pentru drepturile omului, care să fie responsabil de monitorizarea modului de implementare a politicii statului în domeniul drepturilor omului, precum și a tratatelor internaţionale din domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte.

Inițiativa aparține Ministerului Justiției și a fost aprobată în ședința de astăzi a Executivului.

Potrivit proiectului, Consiliul va fi un organ consultativ al Guvernului, funcția de președinte fiind exercitată de către prim-ministru.

Din acesta vor mai face parte toți miniștrii, iar ministrul justiţiei și ministrul afacerilor externe şi integrării europene vor exercita și funcția de vicepreședinte.

De asemenea, se vor regăsi în componență secretarul general al Guvernului, directorul general al Agenției Relații Interetnice, directorul general al Biroului Național de Statistică, directorul Inspectoratului de Stat al Muncii, președintele Comisiei drepturile omului și relații interetnice a Parlamentului ,președintele Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului, șeful Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului , șeful Biroului politici de reintegrare, președintele CSM, președintele CSP, Procurorul General, Bașcanul Găgăuziei, șeful Secretariatului Curții Constituționale, Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, președintele Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, președintele CALM, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, președintele UAM și președintele Consiliului Național pentru Participare, dar și reprezentanți ai organizațiilor necomerciale.

Instituția se va convoca după necesitate, dar nu mai rar decât de două ori pe an.

Potrivit inițiativei, Consiliul va avea următoarele atribuții:

 • coordonarea implementării unei politici de stat uniforme în domeniul drepturilor omului;
 • supravegherea procesului de elaborare, implementare și evaluare a documentelor de politici în domeniul drepturilor omului;
 • examinarea și aprobarea rapoartelor privind implementarea documentelor de politici în domeniul drepturilor omului;
 • înaintarea către Guvern a propunerilor orientate spre asigurarea respectării drepturilor omului, precum și a executării recomandărilor internaționale în acest domeniu;
 • evaluarea gradului de respectare a drepturilor omului;
 • facilitarea interacțiunii cu mecanismele internaționale de protecție a drepturilor omului;
 • monitorizarea activităţii autorităților și instituțiilor publice competente în domeniile de aplicare a tratatelor internaţionale din domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte;
 • crearea, la necesitate, a comisiilor specializate și a grupurilor de experți pe anumite domenii și supravegherea activității acestora;
 • aprobarea rapoartelor privind implementarea tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte și a celor prezentate în cadrul procedurii de evaluare periodică universală în domeniul drepturilor omului;
 • aprobarea observațiilor și răspunsurilor autorităților publice la rapoartele întocmite urmare a vizitelor de evaluare efectuate în Republica Moldova de către raportorii speciali internaționali, titularii de mandate de proceduri speciale și tematice;
 • efectuarea controlului asupra îndeplinirii de către autoritățile publice vizate a recomandărilor mecanismelor internaționale de protecție a drepturilor omului formulate la adresa Republicii Moldova.