Fiecare membru al Consiliului Camerei Notariale ar putea beneficia, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o îndemnizaţie echivalentă cu a treia parte (1/3) din salariul mediu pe economie. Aceasta va fi achitată de către Camera Notarială. Prevederea este inclusă într-un proiect elaborat de Ministerul Justiției.

Totodată, autoritățile propun ca într-o lună să fie organizate cel mult trei ședințe. Potrivit normelor legale, structura executivă a Camerei Notariale este Consiliul Camerei Notariale. Acesta este constituit din șapte notari, aleşi pe un termen de patru ani. Preşedintele Camerei Notariale este de drept şi preşedintele Consiliului Camerei Notariale.

Potrivit calculelor prezentate de autorități, având în vedere că salariul mediu lunar pe economie în anul 2020 este de 7.953 lei, fiecărui membru al Consiliului, lunar i se va achita maximum suma de 7.953 lei. Bugetul Camerei Notariale este format din contribuţiile obligatorii ale notarilor, precum şi din alte surse neinterzise de lege.

Totodată, se propune completarea cazurilor când notarul poartă răspundere disciplinară. Astfel, pentru absenţă nemotivată de la două şedinţe consecutive ale Adunării Generale a Notarilor sau ale altui organ colegial la care a fost ales, numit sau delegat, notarul ar putea fi sancționat.