Ministerul Justiției a anunțat despre inițierea elaborării unui proiect de Ordinul comun al ministrului justiției și ministrului economiei și infrastructurii, prin care să fie aprobat un Program de instruire teoretică inițială pentru admiterea în profesia de administrator autorizat.

Proiectul actului normativ urmează a fi elaborat în vederea implementării art. 15 alin. (1) din Legea nr.161/2014 cu privire la administratorii autorizați, care prevede următoarele: „(1) Instruirea teoretică iniţială pentru admiterea în profesia de administrator se efectuează în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei sau în instituţiile superioare de învăţămînt care oferă instruire în domeniul dreptului sau al ştiinţelor economice în baza programei aprobate de Ministerul Justiţiei de comun acord cu Ministerul Economiei şi Infrastructurii."

Programul de instruire teoretică inițială pentru admiterea în profesia de administrator autorizat va avea ca scop formarea profesională efectivă a candidaților la profesia de administrator autorizat prin dezvoltarea competențelor generale și specifice aferente profesiei.

În vederea elaborării proiectului, ministerul Justiției solicită de la subiecții interesați propunerilor. Acestea urmează a fi transmise până la data de 18 iunie, în format electronic, la adresa: victor.kalughin@justice.gov.md.