Compania de asigurări ”Donaris Vienna Insurance Group” a acționat în instanță Ministerul Justiției, intervenient accesoriuMinisterul Finanţelor, de la care a solicitat încasarea sumei de peste 800 de mii de lei și a cheltuielilor pentru achitarea taxei de stat în mărime de 24 de mii de lei. Și asta pentru că asigurătorul a fost supus unei duble executări, iar banii luați în plus de pe contul companiei nu au fost restituiți. În acest dosar, ”Donaris Vienna Insurance Group” a fost reprezentată de avocații Casei de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”.

Motivul pentru care asigurătorul s-a adresat în instanță a fost că a depus suma de peste 800 de mii de lei drept cauțiune, pe contul Oficiului de Executare Rîșcani, pentru a fi suspendată executarea unei hotărâri emisă într-o cauză civilă de chemare în judecată depusă către SAR ”Donaris Group” SA cu privire la încasarea despăgubirii de asigurare şi a dobânzii de întârziere.

Mai exact, magistrații au emis o hotărâre prin care s-a încasat din contul asigurătorului aproape 55 de mii de euro și peste 25 de mii de lei drept despăgubire de asigurare și dobândă de întârziere. După ce a rămas definitivă hotărârea, a fost emis titlul executoriu și, la cererea celeilalte părți a dosarului, a fost intentată procedura de executare de către un executor.

Executorul a încasat din contul asigurătorului peste 900 de mii de lei, fără a ține cont că a fost achitată cauțiunea în mărime de peste 800 de mii de lei.

Asigurătorul a mai invocat faptul că în legătură cu reorganizarea sistemului de executare a hotărârilor judecătoreşti, a fost instituit sistemul de executori judecătoreşti privaţi. Drept consecinţă, Departamentul de executare şi oficiile acestuia şi-au încetat activitatea, iar Ministerul Justiţiei urma să asigure încetarea activităţii Departamentului de Executare. Astfel, între Departamentul de Executare şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a fost încheiat contractul de cesiune a dreptului de creanţă, iar ministerul, în calitate de cesionar, a preluat de la Departamentul de Executare, în calitate de cedent, soldul mijloacelor băneşti format în urma executării documentelor executorii de către Oficiile de Executare Rîşcani şi Botanica. Soldul preluat include suma de peste 800 de mii lei, achitată cu titlu de cauţiune. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău (irevocabilă de la pronunţare) s-a dispus obligarea executorului judecătoresc Roman Ioniţă să restituie SAR ”Donaris Group” SA cauţiunea. În temeiul deciziei menţionate, Judecătoria Ciocana, mun. 

Executorul judecătoresc a adresat demersuri Ministerului Justiţiei, prin care a solicitat restituirea către SAR ”Donaris Group” SA a cauţiunii. Ulterior, Ministerul a fost somat să restituie banii. Ministerul Justiţiei a recunoscut obligaţia de a restitui cauţiunea, însă a invocat lipsa mijloacelor băneşti şi speranţa includerii de către Ministerul Finanţelor a mijloacelor financiare necesare în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015. Banii nu au fost returnați, iar compania de asigurări s-a adresat în instanță pentru a recupera banii. 

Judecătorii din prima instanță au admis acțiunea și s-a încasat din bugetul de stat suma de peste 800 de mii de lei, achitată drept cauțiune. Solicitarea de a recupera taxa de stat a fost respinsă ca nefondată.

Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor au depus apeluri, care au fost admise de către Curtea de Apel Chișinău. Ulterior, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul companiei de asigurări, iar dosarul a fost remis dosarul pentru rejudecare în instanța de apel. La rejudecare, instanța de apel a respins solicitările celor două ministere și a menținut decizia primei instanțe. Judecătorii au precizat că asigurătorul este în drept să recupereze banii pentru că a fost supus unei duble executări.

Ministerul Justiției a depus recurs și a solicitat să fie respinsă cererea asigurătorului. În motivarea recursului a invocat faptul că instanţa de apel a aplicat eronat normele de drept material, nu a constatat şi elucidat pe deplin circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii, a apreciat arbitrar probele prezentate de către participanţii la proces, iar concluziile instanţei sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii. Suplimentar, s-a invocat faptul că Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova nu poate fi debitor pe marginea prezentului litigiu, or nu este succesor al DEDJ, obligaţia de restituire a cauţiunii revenindu-i direct statului. Recurs a depus și Ministerul Finanțelor, care a invocat existenţa unei decizii irevocabile, prin care executorul judecătoresc este obligat să restituie reclamantei cauţiunea depusă, or acţiunile acestuia au fost contrare prevederilor legislaţiei de executare. 

Reprezentanții companiei de asigurări au depus referință la cererile de recurs, solicitând să fie considerate inadmisibile. 

Analizând materialele dosarului, Curtea Supremă de Justiției a ajuns la concluzia că recursurile celor două ministere sunt inadmisibile. Și asta pentru că acestea sunt declarative, fiind lipsite de esență, care evidențiază simplul fapt al dezacordului recurenţilor cu soluția dată de instanța de apel, precum și lipsa temeiurilor legale de declarare a recursului.