Ministerul Justiţiei a anunțat iniţierea procesului de elaborare a proiectului Codului de conduită al angajatului Centrului Naţional Anticorupţie.

Proiectul urmează să prevadă principiile care guvernează conduita colaboratorului Centrului, reglementări ce țin de etica și deontologia acestuia, precum și de asigurare a integrității profesionale.

Pentru elaborarea proiectului, Ministerul solicit propuneri din partea tuturor părților interesate. Acestea urmează a fi transmise pînă la 27 ianuarie 2020, în format electronic, la adresa: natalia.patrascu@justice.gov.md.