Ministerul Justiției a anunțat inițierea procesului de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova".

Elaborarea proiectului are drept scop crearea cadrului normativ necesar pentru buna funcționare a sistemului informațional, care a fost deja lansat și poate fi accesat la adresa www.legis.md.

Proiectul Hotărârii urmează să conțină două anexe, în care urmează a fi reglementat Conceptul sistemului informațional automatizat "Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova" și Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al actelor juridice a Republicii Moldova.

Ministerul solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor la adresa electronică: diana.melenciuc@justice.gov.md sau secretariat@justice.gov.md până la data de 20 august.

Persoana de contact: Diana MELENCIUC, consultant principal, Direcția elaborare acte normative, Telefon: (022) 20 14 26.