Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 698/2017 și a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției, în vederea extinderii atribuțiilor funcționale privind elaborarea și promovarea politicilor publice.

În acest sens, proiectul actului normativ urmează să includă prevederi clare care să reglementeze că elaborarea și promovarea politicilor publice în domeniul mass-media se includ în atribuțiile funcționale ale Ministerului Justiției. Totodată, este necesar mărirea efectivului-limită al aparatului central al Ministerului Justiţiei, grație extinderii atribuțiile funcționale ale acestuia.

Astfel, subiecții interesați pot prezenta propuneri până în data 10 noiembrie, în format electronic, la adresa: victor.stratu@justice.gov.md.