Structura Comisiei de licențiere a executorilor judecătorești ar putea fi modificată. Chiar dacă numărul total de membri rămâne același, șapte, ar putea fi redus numărul de reprezentanți desemnați de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. În schimb, Ministerul Justiției ar putea avea cu doi reprezentanți mai mult. Modificările se regăsesc într-un proiect transmis Guvernului pentru examinare.

Totodată, din cadrul Comisiei ar putea fi exclus reprezentantul Consiliului Superior al Magistraturii și un lector universitar în materie de drept desemnat de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. În schimb, societatea civilă ar putea avea un reprezentant în cadrul Comisiei. Acesta va fi selectat prin concurs organizat de Ministerul Justiției.

Conform proiectului, noua structură a Comisiei va arata așa:

  • 3 membri desemnaţi de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti;
  • 3 membri desemnaţi de Ministerul Justiţiei;
  • un reprezentant al societăţii civile, selectat prin concurs de către Ministerul Justiției.

În prezent, Comisia de licențiere a executorilor judecătorești este formată din:

  • 4 reprezentanţi desemnaţi de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti;
  • un reprezentant al Ministerului Justiţiei;
  • un judecător desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii;
  • un lector universitar în materie de drept desemnat de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.

Totodată, Proiectul stabilește că în cazul în care, în termen de 30 de zile de la solicitarea ministrului Justiţiei, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești nu a desemnat membrii în Comisia de licențiere, aceștia sunt numiți de ministrul Justiţiei, în rezultatul concursului organizat de Ministerul Justiției.

În același timp, ministrul Justiției va putea respinge candidaturile desemnate de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. Refuzul motivat se expediază Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, în termen de 15 de zile de la data la care acestea i-au fost propuse.

Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești va trebui să supună votului candidaturile respinse de către ministrul Justiției. Aceleași candidaturi pot fi înaintate în mod repetat în cazul în care Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești le aprobă din nou, în unanimitate.

Preşedintele și vicepreședintele Comisiei de licențiere se vor alege din membrii acesteia cu votul secret al majorității. În lipsa preşedintelui, funcţiile acestuia vor fi exercitate de vicepreședinte.