Ministerul Justiției vrea să-și asume rolul de promotor unic al proiectelor de amendare a legislației codificate (Codul civil, Codul penal, Codul contravențional, Codul administrativ, Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, Codul de executare), dar și a legislației privind sistemul judecătoresc și cel al Procuraturii. O acțiune în acest sens este inclusă în proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2021-2024. Potrivit Ministerului Justiției, măsura va asigura stabilitatea legislativă.

Totodată, autoritățile vor să eficientizeze mecanismele de executare a hotărârilor judecătorești. În acest sens, urmează să fie revizuit cadrul legal prin care organele fiscale sunt investite cu competențe de a:

  • emite prescripții cu caracter obligatoriu executorilor judecătorești;
  • aprecia legalitatea actelor emise de executorii judecătorești;
  • dispune distribuirea sumelor creanțelor.

În același timp, vor fi revizuite procedurile de executare a hotărârilor judecătorești, în sensul simplificării, eficientizării și adaptate obiectului executării silite, dar și eficientizate:

  • mecanismele de urmărire a patrimoniului debitorilor și/sau constrângere a acestora în vederea executării obligațiilor stabilite prin document;
  • modalitățile de vânzare a bunurilor sechestrate de executorii judecătorești.

O altă modificare inclusă în proiectul Strategiei prevede instituirea unui termen de grație debitorului pentru executarea benevolă a hotărârii judecătorești, până la etapa demarării executării silite.

Documentul stabilește și unele măsuri privind îmbunătățirea mecanismelor de executare a pedepselor penale. Mai exact, autoritățile își propun să:

  • implementeze sistemului progresiv de executare a pedepselor penale;
  • dezvolte programe probaționale orientate spre schimbarea comportamentului și prevenirea recidivei în rândul persoanelor;
  • creeze industriei penitenciare în vederea implicării la muncă a condamnaților și resocializării acestora;
  • creeze centre de asistență și consiliere pentru minorii aflați în conflict cu legea.