Efectuarea expertizelor anticorupție și juridică a actelor normative ar putea fi reglementată într-un nou mod.

Ministerul Justiţiei a anunțat modificarea Legii cu privire la actele normative, în contextul deficiențelor apărute în practică referitor la efectuarea expertizelor anticorupție și juridică.

Instituția solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați de modificarea legislației în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până în data de 21 februarie, în format electronic, la adresa: [email protected].

Potrivit normelor în vigoare ale Legii cu privire la actele normative, efectuarea expertizelor, inclusiv expertiza anticorupţie și expertiza juridică fac parte din etapele elaborării unui proiect de act normativ.

Expertiza anticorupţie este obligatorie pentru toate proiectele actelor normative, inclusiv pentru proiectele actelor normative elaborate de deputaţii în Parlament. Aceasta este efectuată conform metodologiei aprobate de către Centrul Naţional Anticorupţie.

Expertiza juridică este efectuată de către Ministerul Justiţiei şi este obligatorie pentru toate proiectele actelor normative elaborate de către autorităţile administrației publice centrale de specialitate şi autorităţile publice autonome. În baza rezultatelor expertizei juridice se întocmeşte raportul de expertiză juridică.