Hotărârea Consiliului de administrație al BNM privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova va fi abrogată. Banca Națională a Moldovei a prezentat pentru consultări publice un proiect de hotărâre.

Autorii documentului susțin că elaborarea proiectului de abrogare a Hotărârii Consiliului de administrație al BNM privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova a fost condiționată de modificarea cadrului legal care reglementează regimul reprezentanțelor și sucursalelor persoanelor juridice.

Este vorba în principal despre adoptarea Legii privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative prin care termenul ”reprezentanță” a fost modificat prin termenul ”sucursală”, și respectiv a fost exclusă instituția ”reprezentanței unei persoane juridice”.

Un alt motiv este modificarea conținutului articolelor din Codul civil (art. 240 și art.241) în partea ce ține de regimul sucursalelor persoanei juridice din Republica Moldova și a sucursalelor din străinătate.

Suplimentar, a fost modificată și Legea pentru punerea în aplicare a Codului civil din Republica Moldova (art. 11), prin care a fost stabilit că trimiterile din legislația în vigoare la filiala sau reprezentanța persoanei juridice se consideră trimiteri la sucursala persoanei juridice până la aducerea legislației în concordanță cu art.240 şi 241 din Codul civil, cu modificările operate prin Legea nr.133/2018.

Astfel, odată cu operarea modificărilor la Codul civil, Hotărârea Consiliului de administrație al BNM a devenit desuetă, iar norma legală specială va reglementa doar regimul sucursalelor băncilor din alte state, în conformitate cu art. 24-31 din Legea privind activitatea băncilor.