Materialele atribuite controlului judiciar al urmăririi penale vor fi repartizate prin Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) unui singur judecător de instrucţie, conform numărului de evidenţă a dosarelor organului de urmărire penală.

Procedura este prevăzută de noile modificări la Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Modificările vizează nomenclatoarele cu numerele: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 din Instrucțiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel.

Potrivit noii reguli, începând cu prima acţiune procesuală pe marginea unei cauze penale, în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, urmează să fie înregistrat numărul dosarului penal atribuit procuraturii, care prima dată parvenind în instanţă va fi repartizat în mod aleatoriu.

Ulterior acestei repartizări, toate măsurile, materialele, consemnările, cererile şi plângerile vor fi repartizate în mod automat aceluiaşi judecător, căruia i-a fost repartizat iniţial dosarul penal cu acelaşi număr al dosarului organului de urmărire penală, excepţie de la această regulă fiind doar cazurile în care judecătorul respectiv în ziua numită nu va activa. Prin urmare, procedura creată de către judecătorul de instrucţie pe marginea cauzei penale respective va fi unică şi se va păstra în arhiva judecătoriei prin intermediul unui material, fiind anexate toate cauzele/materialele care au fost realizate de către judecătorul de instrucţie.

Modificarea a fost solicitată de vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău, responsabil de sediul Ciocana, Ghenadie Pavliuc. Potrivit magistratului, modificarea are drept scop realizarea unui proces de urmărire penală continuu, calitativ şi efectiv, pentru a evita adoptarea hotărârilor cu diverse soluţii, însă cu acelaşi obiect şi probe. De asemenea, modificarea ar avea scopul ridicării calităţii actului de justiţie.

Aceasta a fost acceptată de CSM în baza unei hotărâri din 18 decembrie. Consiliul a indicat că procurorul nu va mai fi impus să conlucreze cu mai mulți judecători, se vor evita hotărâri cu diverse soluţii la acelaşi obiect şi probe şi, nu în ultimul rând, se va ridica calitatea actului de justiţie.

Conform noii proceduri, în viitor, materialul judecătorului de instrucţie va conţine toată activitatea acestuia şi toate materialele/demersurile şi hotărârile judiciare, inclusiv cele ale instanţei ierarhic superioare. Acest lucru ar permite oricărui solicitant să cunoască totalitatea măsurilor întreprinse, respective și nu se vor admite acţiuni în plus din partea organului de urmărire penală, de genul interceptărilor mai mult de 6 luni sau acţiuni cum ar fi solicitările privind efectuarea percheziţiilor la acelaşi imobil de mai multe ori, inclusiv în condiţiile în care anterior o solicitare de acest gen a fost deja respinsă.

Vicepreședintele sediului Ciocana al judecătoriei Chișinău a solicitat și abrogarea punctului 81 din Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor, întrucât odată cu specializarea sediilor, începând cu 1 ianuarie 2019, această dispoziţie devenea caducă.

În baza hotărârii CSM, Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti a fost modificat după cum urmează:

 - pct. 81 a fost completat cu sintagma ”cu excepția Judecătoriei Chișinău”, având următorul conținut: ”Cu excepția Judecătoriei Chișinău, judecătorului de drept comun care a fost investit cu exercitarea atribuţiilor de judecător de instrucţie, pe parcursul perioadei de exercitare a acestor atribuţii i se vor repartiza şi celelalte categorii de dosare în volum de 50 %”.

 - pct. 12 a fost completat cu un nou alineat ”Materialele atribuite controlului judiciar al urmăririi penale la nomenclatoarele cu numerele: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 din Instrucțiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel, vor fi repartizate și examinate de același judecător”.

Amintim că, începând cu 1 ianuarie, cauzele contravenţionale şi dosarele ce se referă la activitatea judecătorului de instrucţie se examinează în municipiul Chişinău la un singur sediu - sediul Ciocana al Judecătoriei Chişinău. Din această dată urma a fi adaptat și Programul informaţional automatizat de gestionare a dosarelor (PIGD) în aşa fel, încât o categorie de demersuri înaintate de procurori să fie repartizată doar unui singur judecător.