Ministerul Afacerilor Interne a inițiat procesul de consultarea publică a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni. Documentul vine cu mai multe modificări prin care se dorește actualizarea cadrului legislativ existent în domeniul automatizării evidenței infracțiunilor și persoanelor care le-au săvârșit și a altor date conexe.

Potrivit documentului, în anul 2013 a fost elaborat și pus în exploatare produsul nou de program pentru Sistem, care a asigurat posibilitatea îmbunătățirii și simplificării procesului evidenţei automatizate a infracțiunilor. În urma implementării tehnologiilor informaționale moderne, s-a schimbat procedura tehnică de evidență în cadrul băncii centrale de date a obiectelor informaționale, ceea ce este necesar de reflectat în Lege.     

În proiect sunt prevăzute și unele amendamente care au ca scop unificarea terminologiei și concretizarea unor noțiuni, iar prevederile care și-au pierdut actualitatea, au fost excluse din Lege. Proiectul propune completarea legii cu noțiuni: ”cazier judiciar” și ”certificat de cazier detaliat”. Astfel, cazierul judiciar reprezintă documentul oficial în care se consemnează faptul prezenţei înscrierilor în Sistem, luându-se în considerare stingerea antecedentelor penale şi/sau aflarea persoanei sub urmărirea penală. Iar certificat de cazier detaliat, reprezintă documentul oficial în care se consemnează faptul prezenţei înscrierilor în Sistem privind tragerea la răspundere.

Prin proiect, se propune excluderea următoarele noțiuni:

  •    ”organele de urmărire penală”,
  •    ”organele de executare a pedepsei penale”,
  •    ”bază de date”,
  •    ”bancă centrală de date”,
  •    ”bancă locală de date”,
  •    ”numărul de infracțiuni a căror urmărire penală a fost terminată”. 

Totodată, proiectul propune revizuirea cazurilor în care este necesară completarea fișei infracțiunii constatate (articolul 14), reieșind din faptul că în unele cazuri nu mai este nevoie completarea repetată a fișei.