Notele oferite de fiecare membru al Comisiei de admitere la concursul de admitere pentru formarea iniţială la funcția de judecător și procuror la proba orală ar putea fi publicare individual. În prezent, se publică doar nota medie, până la sutimi. O modificare în acest sens a fost propusă de Institutul Național de Justiție și avizată de Consiliul Superior al Magistraturii.

Totodată, se propune modificarea numărului de spețe per domeniu și publicarea sarcinilor inerente lor: 170 de spețe la disciplinele drept civil - drept procesual civil, 30 de spețe la disciplinele drept administrativ - drept procesual administrativ și 200 de spețe la disciplinele drept penal - drept procesual penal. Pentru admiterea în anul curent, tematica concursului cuprinde 92 subiecte din dreptul civil,  110 – dreptul procesual civil, 98 – dreptul penal, 155 – dreptul procesual penal, 71 - dreptul administrativ și procesual administrativ, 71 – drepturile omului.

O altă modificare vizează  procedura de verificare a stării de sănătate și a cazierului de integritate profesionala. Documentul va trebui de prezentat după promovarea examenelor de admitere și până la aprobarea rezultatelor concursului de admitere de către Consiliul INJ.

În același timp, INJ vrea să extindă categoriile persoanelor care pot fi admise la instruirea inițială pentru a deveni judecători. Consiliul Superior al Magistraturii are rezerve la acest subiect.