În cazul perfectării pașaportului minorilor care au părinte cetățean al Republicii Moldova și al doilea părinte este cetățean străini, autoritățile vor fi obligate să solicite acordul în scris de la părintele cetățean al țării noastre. Modificările în acest sens au fost transmise Guvernului pentru examinare.  

Astfel, Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova urmează să fie completat cu următoarea normă: ”În cazul minorului, când unul dintre părinți este cetățean al Republicii Moldova, iar celălalt este cetățean strain și nu are domiciliu legal și obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova, este obligatorie depunerea declarației de către părintele cetățean al Republicii Moldova, în scris, în fața persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii Agenției Servicii Publice, MDOC, sau autentificată de nptar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcții, din care să rezulte acordului pentru eliberarea pașaportului acestui minor”.

În prezent, legislația spune că la perfectarea pașaportului pentru minori trebuie prezentată declaraţia unuia dintre reprezentanţii legali, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii ASP, MDOC sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, în cazul părinţilor aflaţi în căsătorie, în afara căsătoriei sau divorțați dacă în hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului, sau în cazul părinților a căror căsătorie fost desfăcută de organul de stare civilă ori de notar.

Potrivit autorilor, modificarea va contribui la prevenirea riscului de lezare a drepturilor cetățenilor Republicii Moldova la educația și întreținerea copiilor. La fel, măsura va contribui la evitarea traficului de copii.

Autoritățile spun că în contextual intensificării fluxului migrațional al cetățenilor Republicii Moldova a sporit esențial și numărul copiilor născuți de părinți cetățeni ai țării noastre și cetățeni străini, atât în căsătorii mixte, cât și în afara căsătoriei. Prin urmare, se atestă cazuri frecvente de solicitare a pașaportului pentru această categorie de minori de către părintele cetățean strain care nu are drept de ședere pe teritoriul Republicii Moldova