Procedurile de elaborare, avizare și aprobare a documentelor de politici publice au putea fi modificate. Un proiect în acest sens urmează să fie aprobat de Guvern la următoarea ședință.

Potrivit documentului, inițiativa a fost elaborată după ce s-a stabilit că sistemul aplicat în prezent nu este pe deplin dezvoltat. Mai exact, concluziile arată că:

  • calitatea elaborării politicilor publice bazate pe dovezi prin evaluarea. Impactul acestora nu este, însă, consistentă;
  • strategiile sectoriale nu sunt formulate în baza unor reguli uniforme;
  • nu este asigurată estimarea costurilor reformelor și alinierea adecvată cu cadrul bugetar pe termen mediu;
  • nu se aplică pe deplin sistemul de monitorizare pentru a furniza informații periodice cu privire la implementarea documentelor de politici;
  • lipsește un sistem integrat și clar de raportare;
  • nu sunt elaborate reguli detaliate cu privire la cerințele privind forma, internvalul de timp și publicarea raportelor de monitorizare. Mai mult, rapoartele de monitorizare a strategiilor sectoriale nu furnizează informații cu privire la realizarea obiectivelor stabilite, ci doar cu privire la produse și activități.

Astfel, proiectul aflat pe masa Guvernului propune o delimitare clară între documentele de politici publice și documentele de planificare. Totodată, sunt stabilite reguli detaliate privind procedurile ce urmează să fie respectate.

În acest sens, autoritățile propun să fie stabilite două tipuri de documente: strategia și programul.

  • Strategia este un document de politici publice care definește și planifică politica publică a Guvernului pe termen lung (6-10 ani) în unul sau câteva domenii de activitate a Guvernului, stabilite conform Legii cu privire la Guvern.
  • Programul este un document de politici publice pe termen mediu (3-5 ani), care derivă din strategie și, respectiv, contribuie la implementarea acesteia prin detalierea și concretizarea acțiunilor ce urmează a fi realizate într-un domeniu sau subdomeniu de activitate. Programul se constituie din partea descriptivă și planul de acțiuni.

Strategiile sectoriale de cheltuieli incluse în Cadrul bugetar pe termen mediu și programele bugetare care sunt parte din strategiile sectoriale de cheltuieli nu sunt documente de politici publice.

Documentul complet poate fi accesat aici.