Agenția de Stat Pentru Proprietate Intelectuală a anunțat despre operarea modificărilor la procedura de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor stabilită conform prevederilor Legii privind protecția mărcilor și a Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor.

Potrivit instituției, au fost operate unele modificări în Compartimentul 1.2.8. ”Semne tridimensionale” din Ghidul  de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor.

Subiectul a fost discutat  în cadrul ședinței cu mandatarii autorizați din data de 4 decembrie 2020.

Modificările operate au fost aprobate ulterior prin  Ordinul Directorului general nr.149 din 22.12.2020  și urmează să intre în vigoare din data de 01.01.2021.