Cabinetul de miniștri a aprobat mai multe modificări la Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier. Printre acestea se regăsesc și noi norme privind programarea și susținerea examenului auto.

Astfel, dacă în prezent documentul spune că ”programarea şi admiterea la examenul pentru obţinerea permisului de conducere se va efectua în baza cererii depuse personal de către solicitant la autoritatea competentă din cadrul Instituţiei publice Agenţia Servicii Publice (ASP), cu anexarea documentelor”, autoritățile au decis la lase la decizia ASP modul de programare și admitere la examen. Astfel, dacă modificările vor intra în vigoare, ”programarea și admiterea la examenul pentru obținerea permisului de conducere se va efectua în modul stabilit de către Instituția publică Agenția Servicii Publice”.

În context, menționăm că în Regulament este prevăzut expres că perioada maximă din data depunerii cererii, până la data programată a examenului nu poate depăşi 30 de zile calendaristice. Norma a rămas neschimbată.

Totodată, autoritățile propun o descriere mai detaliată a desfășurării probei practice de conducere a autovehiculului în funcție de categoria/subcategoria de vehicule pentru care se solicită permis de conducere:

  • pentru categoria B, proba practică se desfășoară atât pe poligon, cât și pe traseu. Persoana care nu susține proba pe poligon nu se admite la proba pe traseu;
  • pentru categoriile/subcategoriile BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E și D, proba practică se desfășoară pe traseu, cu testarea în condiții de traseu a dexterității exercitării unor manevre speciale de conducere, specifice testării în condiții de poligon;
  • pentru categoria A și subcategoriile AM, A1, A2 și B1, proba practică se desfășoară pe poligon.

De asemenea, Regulamentul urmează să fie completat cu două puncte noi. Acestea stabilesc că:

  • Procedurile de examinare pentru obținerea permisului de conducere, proba teoretică și proba practică, pot fi înregistrate în format audio/video, cu stocarea informației audio/video respective de pe camerele din clasele și autovehiculele speciale de examinare într-un Complex informațional deținut de Instituția publică ”Agenția Servicii Publice”, care va asigura stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal conform cerințelor stabilite în Legea privind protecția datelor cu caracter personal. În clasele de examinare și în autovehiculele speciale de examinare dotate cu sistem de supraveghere video se afișează formularul tipizat de informare privind efectuarea supravegherii video. Termenul prelucrării (păstrării) datelor cu caracter personal în Complexul informațional este de șase luni.
  •  Instituția publică Agenția Servicii Publice efectuează cercetări tehnico-științifice, la toate etapele procesului de documentare cu permis de conducere, privind autenticitatea documentelor depuse și identificarea solicitantului.

Potrivit documentului, modificările au fost promovate pentru a ajusta prevederile Regulamentului la modificările legislative făcute anterior.