Procedura prin care în procedura de insolvabilitate creditorul poate prelua bunurile gajate a fost contestată la Curtea Constituțională. Norma nu ar corespunde principiilor statului de drept.

Și anume, a fost contestat aliniatul 10 al art. 131 din Legea insolvabilității, care stabilește nemijlocit că una dintre posibilitățile de valorificare constă în trecerea bunului în proprietatea creditorului garantat în contul creanței. Autorul sesizării se referă la sintagma în cazul în care bunul grevat cu garanție nu s-a putut vinde la licitație publică sau prin concurs, orice creditor garantat prin bunul în cauză îl poate prelua, în condițiile prezentei legi, în contul creanței sale.

Autorul sesizării menționează că prevederilor art. 131 alin 10 din Legea insolvabilității contravine art. 4, 7, 20, 23, 26, 46, 54 și 127 din Constituția, dar și art. 1 al Primului Protocol Adițional la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. Asta pentru că încalcă dreptul la proprietate a debitorului și îl lipsește pe acesta de proprietate prin modalități de înstrăinare insuficient de clare și previzibile.

Lipsa descrierii în lege a procedurii poate crea, în practică, o interpretare subiectivă și discreționară a lichidatorului, se mai indică în documentul depus la Curte.

Sesizarea a fost după ce pe masa judecătorului a ajuns un dosar în care debitorul se opune înstrăinarea unui bun imobil prin transmiterea acestuia în proprietatea creditorului, care este o bancă comercială din Republica Moldova.

Sesizarea completă poate fi examinată aici.