Curtea Constituțională a fost sesizată pentru a efectua controlul constituționalității sintagmei ”pot fi” din art. 90 alin (5) și a sintagmei ”Îl poate” din art. 90 alin (6) din Codul penal, sub aspectul corespunderii cu prevederile art.  8, 16, 18 și 54 din Constituție.

Articolul 90 din Codul penal reglementează condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar nemijlocit aliniatele contestate stabilesc:

Alin (5): În caz de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pot fi stabilite pedepse complementare.

Alin (6): Aplicând condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat:

  • să nu-şi schimbe domiciliul şi/sau reședința fără consimţământul organului competent;
  • să nu frecventeze anumite locuri;
  • să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală venerică;
  • să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reducerii comportamentului violent;
  • să acorde susţinere materială familiei victimei;
  • să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă;
  • să participe la programe probaţionale;
  • să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii; 
  • să fie supus monitorizării electronice, dar nu mai mult de 12 luni.

Potrivit autorului sesizării, aceste sintagme lasă la discreția instanței de judecată posibilitatea aplicării sau neaplicării inculpatului a vreo unei obligații dintre cele prevăzute la art. 90 alin (6) din Codul penal.

Textul complet al sesizării poate fi văzut aici