Reforma administrației publice pentru anii 2016-2020 constinuă. Autoritățile propun în acest contet fuzionarea Instituției publice ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” și Întreprinderii de stat ”MoldData”.

În urma fuziunii celor două entități, toate drepturile și obligațiile vor fi transferate către persoana juridică absorbantă - ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, ”MoldDAta” fiind persoană juridică absorbită.

Potrivit autorităților, proiectul constituie o etapă ce succedă măsurilor de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat, și anume îmbunătățirea calității serviciilor IT prestate autorităților publice.

ÎS ”MoldData” a fost fondată în anul 1993, numită iniţial Centru Republican de Informatică. Întreprinderea este specializată în elaborarea sistemelor informatice pentru administraţie şi business, menite să optimizeze atât procesele de luare a deciziilor, cît şi activitatea curentă de management.

Instituția Publică ”Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” a fost creată în 2018. Serviciul este o instituție publică a cărei activitate are scopul de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, ca parte a reţelei de comunicaţii speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.