Circa 650 de milioane de dolari au ajuns la persoanele fizice din Moldova din străinătate în prima jumătate a acestui an, suma fiind în creștere față de aceeași perioadă a anului precedent.

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în luna iunie 2020, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 143,21 mil. USD (în creștere cu 42,2 la sută comparativ cu iunie 2019).

Conform provenienței geografice, transferurile în favoarea persoanelor fizice provin din următoarele trei zone: din UE-27 - o pondere de 45,6 la sută, din CSI - o pondere de 16,4 la sută și din restul lumii - o pondere de 38,0 la sută.

Transferurile din UE-27 în favoarea persoanelor fizice au constituit 65,23 mil. USD, în creștere cu 39,0 la sută comparativ cu iunie 2019. Din cauza Brexit, volumul transferurilor din UE-27 în iunie 2020 a fost cu 11,39 mil. USD mai mic, iar cel al transferurilor din grupul alte state s-a majorat cu suma respectivă.

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice, de menționat transferurile din Israel cu o pondere de 19,0 la sută (27,16 mil. USD) din total (în creștere cu 56,1 puncte procentuale comparativ cu iunie 2019), din Rusia cu o pondere de 15,4 la sută (22,00 mil. USD) din total (în scădere cu 3,1 la sută, precum și cu 7,2 puncte procentuale comparativ cu iunie 2019), din Italia cu o pondere de 14,2 la sută (20,32 mil. USD), din Germania cu o pondere de 9,8 la sută (13,99 mil. USD), din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord cu o pondere de 8,0 la sută (11,39 mil. USD), SUA - 6,5 la sută (9,30 mil. USD), Franța - 6,4 la sută (9,16 mil. USD), Irlanda - 2,9 la sută (4,21 mil. USD), România - 1,7 la sută (2,43 mil. USD), Spania – 1,7 la sută (2,36 mil. USD), Cehia - 1,4 la sută (2,05 mil. USD), Portugalia - 1,2 la sută (1,75 mil. USD), Turcia  - 1,1 la sută (1,62 mil. USD), Polonia - 0,8 la sută (1,22mil. USD), din alte state – 9,9 la sută (14,25 mil. USD).

În structura pe valute a transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice prin sistemele de remitere de bani, transferurilor în euro le-a revenit ponderea de 62,0 la sută (în creștere cu 8,1 p.p. comparativ cu iunie 2019), urmate de transferurile în dolari SUA - 36,7 la sută (în descreștere cu 4,7 p.p.) și cele în ruble rusești - 1,3  la sută (în descreștere cu 3,4 p.p.).

Pe parcursul  perioadei ianuarie - iunie 2020, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 646,15 milioane dolari SUA, cu 9,8 la sută mai mult decât  în aceeași perioadă a anului precedent (588,46  milioane dolari SUA).

În iunie 2020, comparativ cu perioada similară a anului precedent, fluctuațiile cursului de schimb al valutelor față de dolarul SUA au contribuit cu 1,5 puncte procentuale la creșterea valorii transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice, însă, de facto (eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent), a fost înregistrată o creștere a volumului transferurilor cu 40,7 la sută.

*Transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetățenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare, ci includ și astfel de transferuri unilaterale, precum:

  • transferurile locale, inclusiv salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova (0,9 la sută din totalul transferurilor);
  • transferurile în favoarea nerezidenților aflați temporar în Republica Moldova (0,3 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani);
  • pensii (sociale și alimentare) și indemnizații (0,4 la sută din totalul transferurilor).

Transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale ale Î.S. "Poșta Moldovei" (decontate prin bănci), atât prin sisteme de remitere de bani, cât și prin mandate poștale.

Acest indicator nu include:

  • transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT (cu valori semnificative) în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional, care, în iunie 2020, au constituit 2,18 mil. USD;
  • transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice nerezidente, clienți ai băncilor licențiate din Republica Moldova;
  • transferurile efectuate prin intermediul așa-ziselor bănci din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.