Republica Moldova negociază un Acord în domeniul securităţii sociale cu Republica Elenă, care prevede protecție social pentru cetățenii care au muncit în statul grec.

Scopul Acordului este asigurarea unui cadru de garanţii de securitate socială pentru lucrătorii migranţi din Republica Moldova, care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă și/sau domiciliază pe teritoriul unuia sau ambelor state contractante.

În baza Acordului, persoanele îndreptățite vor beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzată de afecțiuni generale, pensii şi indemnizaţii de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzată de boli profesionale, pensii de urmaș. 

Atât Republica Moldova, cât şi Grecia vor calcula şi acorda aceste plăți, care vor fi achitate beneficiarului la locul de domiciliu, în valuta acestui stat.

Potrivit datelor Ambasadei Republicii Moldova în Grecia, peste  8.000 de moldoveni au permis de şedere în această ţară, iar 1.080 deja au depus cerere în acest sens.

Casa Naţională de Asigurări Sociale aplică 12 acorduri în domeniul securităţii sociale: cu Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania şi Germania. Acordurile semnate cu Turcia  şi Republica Belarus vor intra în vigoare după ratificarea documentelor de către ambele ţări.