Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației (ANRCETI) a obligat compania Moldtelecom ca pe durata stării de urgenţă să nu sisteze (prin deconectare) furnizarea serviciilor de telefonie fixă accesibile publicului în scopul inițierii și primirii apelurilor locale, interurbane și naționale de către utilizatorii finali (persoane fizice).

De asemenea, este obligat să furnizeze servicii de telefonie fixă accesibile publicului în scopul inițierii de apeluri internaționale de către utilizatorii finali (persoane fizice), cu dreptul de a institui limita pragului de deconectare. Se admite sistarea (prin deconectare) în cazul utilizării frauduloase a serviciului oferit.

Facturarea şi achitarea pentru serviciile furnizate se realizează în modul, în termenele şi în condiţiile stipulate în clauzele contractuale şi/sau în condiţiile generale de furnizare şi utilizare a serviciilor în vigoare.

În acelșai timp, se recomandă, furnizorilor care prestează servicii de comunicații electronice accesibile publicului, precum telefonia mobilă, acces la Internet și retransmisia programelor audiovizuale, să nu sisteze (prin deconectare) furnizarea acestora către utilizatorii finali (persoane fizice).