Datele privind vânzările înregistrate de antreprenorii din Moldova ar putea fi monitorizate on-line. În acest sens, Guvernul a aprobat conceptul tehnic al Sistemului Informațional Automatizat ”Monitorizarea electronică a vânzărilor” (SIA MEV).

SIA MEV va fi un sistem informațional automatizat, care combină mai multe tehnologii și resurse informaționale. Acesta are ca scop integrarea soluțiilor existente pe piața de evidență a vânzărilor cu Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, precum și soluționarea problemelor tehnice și organizatorile.

Acesta va fi un sistem prepoderent de tipul G2B, adică va facilita interacțiunea dintre Guvern și comunitatea de business. Potrivit autorităților, sistemul va permite prestarea serviciilor pentru antreprenori, autorități publice și cetățeni, și va acoperi toate astectele organizaționale, funcționale și tehnice în domeniul evidenței și monitorizării vânzărilor.

Sistemul va fi integrat cu serviciile guvernamentale comune, precum MPay, MSign, MPass, MConnect și va fi plasat pe platforma guvernamentală MCloud.

Autoritățile dau asigurări că sistemul va fi implementat treptat și nu va avea impact negativ asupra activității agenților economici. Mai exact, mașinile de casă și control incluse în Registrul unic al MCC în perioada anilor 1998 – 2012, vor fi înlocuite treptat cu ECC care vor corespunde cerințelor tehnice în vigoare. Cele incluse după 2012 vor fi înlocuite doar dacă nu corespund noilor cerințe tehnice.

În urma implementării SIA MEV se vor reduce numărul de vizite la Serviciul Fiscal de Stat și va fi optimizat procesul de analiză a datelor prezentate de antreprenori.