În activitatea lor, judecătorii au foarte multe restricții: atât în viața profesională, cât și în cea privată. Din momentul în care au depus jurământul, judecătorilor le revine obligația de a respecta toate condițiile impuse de funcție. Dacă această obligație este încălcată, atunci ei trebuie să răspundă disciplinar. Ce înseamnă o abatere disciplinară, cum sunt sancționați judecătorii și cine poate să depună sesizării în privința lor, aflați din interviul acordat de către Nadejda Toma, președintele Colegiului disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii, judecător la Curtea Supremă de Justiție, pentru justitietransparenta.md

Î: Doamna Toma, în urma sesizărilor depuse de justițiabili și de către părțile în procese, ce încălcări au fost admise cel mai des de către judecători, potrivit deciziilor din 2018?

Nadejda Toma: Înainte de a vă răspunde la întrebare, vreau să vorbesc puțin despre statutul judecătorului și despre percepția judecătorului de către societatea noastră. Judecătorul este o personalitate care face o muncă enormă și merită să fie respectat, însă, în opinia mea, judecătorul nu este respectat în societatea noastră.

În virtutea obligațiunilor sale acceptate în momentul accederii în funcție, judecătorul și-a asumat niște restricții pe care trebuie să le respecte pe parcursul întregii sale vieți, inclusiv și în viața privată. Ei sunt obligați să respecte restricțiile impuse, de aceea este instituit acest sistem de control al respectării de către judecător a obligațiilor pe care le are.

Î: Până a discuta despre încălcări, spuneați mai devreme că societatea are o anumită opinie despre judecători. De ce avem în Republica Moldova această situație?

Nadejda Toma: Această situație poate fi generată și de momente obiective, dar și de opinii subiective, inclusiv și în baza la ceea ce apare în mass-media. Noi vedem foarte des că judecătorii sunt foarte des ținta unor investigații jurnalistice. Judecătorii sunt întrebați să-și exprime punctul de vedere în privința subiectelor materialelor jurnalistice, dar în virtutea obligațiilor pe care le au, ei nu pot oferi răspunsuri și atunci se pomenesc în situația când sunt vizați, iar informațiile nu sunt, poate, corecte. Reiterez, în virtutea obligațiilor pe care le are, judecătorul poate să nu aibă dreptul să comenteze sau să ofere răspunsuri la întrebările adresate.

Î: Aș vrea să revenim la încălcările admise de către judecători. Ce arată datele pentru anul trecut?

Nadejda Toma: Conform Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorului și a Regulamentului cu privire la activitatea colegiului disciplinar, adoptat în baza legii, în fiecare an Colegiul disciplinar publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii raportul activității sale. Anul trecut au fost sancționați patru judecători, dintre care trei s-au ales cu avertisment și un judecător a fost pedepsit cu cea mai dură sancțiune – eliberarea din funcție. Este vorba de ex-judecătorul Gheorghe Balan.

Care sunt abaterile disciplinare? Este vorba despre faptul că nu sunt redactate la timp hotărârile judecătorești pronunțate. Aceste trei avertismente reies din circumstanțe care sunt imputabile judecătorului. Judecătorii care au fost sancționați nu au putut aduce argumente în favoarea lor.

Î: De obicei, judecătorii susțin că au un volum foarte mare de muncă. Acest lucru nu poate duce la îngreunarea procesului de motivare a hotărârilor?

Nadejda Toma: Activând deja de un an în cadrul Colegiul disciplinar, am constatat (dar și la Adunările Generale a Judecătorilor) că volumul de muncă al judecătorului crește substanțial din an în an. Judecătorii ne-au declarat în ședințele noastre că nu reușesc să facă față volumului excesiv de muncă.

Citiți mai mult pe justitietransparenta.md