Compania SC ”Nelimot-Com" SRL (titularul mărcii - "Nanu Market") a fost amendată recent de Consiliul Concurenței pentru că nu a notificat Consiliului Concurenţei cu privire la punerea în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică.

Compania a primit o amendă în mărime de 83.855,22 lei,  dar Plenul Consiliului Concurenței a autorizat și a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică.

Operațiunea s-a realizat prin preluarea controlului de către  SC ”Nelimot-Com" SRL asupra unor active materiale și nemateriale utilizate anterior de către SC ”Procarton Grup" SRL.

Concentrarea economică sa realizat cu încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012.

Conform prevederilor legislației concurențiale operaţiunile care întrunesc condițiile de prag prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 trebuie obligatoriu notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea în aplicare a acestora.

Recent Consiliului Concurenței a autorizat o altă concentrare economică https://bizlaw.md/consiliului-concurentei-a-autorizat-o-concentrare-economica-notificata-de-catre-nanu-market notificată de către "Nanu Market".