În contractul încheiat între rezidenții parcurilor IT și administrația entității ar putea fi indicate genurile de activitate practicate, și nu cele autorizate, cum este în prezent. Modificarea se regăsește într-un proiect al Ministerului Economiei și Infrastructurii, transmis Guvernului.

Potrivit legislației în vigoare, persoana înregistrată în calitate de rezident al parcului încheie cu administraţia acestuia un contract privind desfăşurarea activităţii în parc şi este introdusă în Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului. Contractul se încheie pe o perioadă de cel puţin patru ani și nu poate depăşi termenul de funcţionare a parcului.

Totodată, autoritățile propun extinderea atribuțiilor administrației parcurilor IT. Astfel, dacă în prezent legea stabilește că serviciile de consultanță pot fi oferite doar rezidenților, pe viitor aceste servicii ar putea fi oferite și potențialilor rezidenți. Astfel, administrația parcului va putea presta servicii de consultanţă inclusiv privind deschiderea unei reprezentanţe sau fondarea unui SRL în scopul aderării ulterioare la parc.

De asemenea, conducerea parcurilor IT va avea atribuții de implementare a proiectelor și a programelor de dezvoltare a industriei tehnologiei informaţiei şi ecosistemului pentru inovare digitală.

Potrivit autorităților, activitatea primului parc IT din țara noastră a reușit, într-o perioadă scurtă, să debirocratizeze interacţiunea cu o comunitate de afaceri și a stimulat procesul de legalizare a afacerilor, excludere a salariilor în plic, evaziune fiscală si alte fenomene negative, care erodează bazele economice ale unui stat.

De asemena, proiectul prevede extinderea perioadei de aplicare a facilităților fiscale oferite companiilor rezidente parcurilor IT din Republica Moldova.